Notice

S.NTitleDateRemarks
Weekly News Bulletin from January 22nd 2023 to 28th January 2023.2023-01-29View file
Proxy Form 2078-792023-06-09View file
SGM Notice2023-06-01View file
Auction Form of Kumari Bank Limited2023-05-22View file
Demat Account Nabikaran2023-05-18View file
Annual General Meeting Notice2023-04-28View file
शेयरधनी महानुभावहरुलाई नगद लाभांश वितरण सम्बन्धी सूचना2022-12-19View file
Allotment Notice for SFCL.2022-12-19View file
BID open Notice for SFCL.2022-12-13View file
Notice for Share lost.2022-12-11View file
RTS appointed of BOK Debentures 20862022-11-23View file
Auction follow up notice of Samriddhi Finance Company Limited2022/11/13View file
RTS appointed of Sikles Hydropower Limited.2022/11/13View file
Auction notice of Samriddhi Finance Company Limited. (3rd notice)2022/11/10View file
AGM Notice (2nd time Published)2022/10/12View file
AGM Announcement2022/09/28View file
Allotment Notice for Sikles Hydropower Limited (Public).2022/09/28View file
Issue close Notice for Sikles Hydropower Limited (public).2022/09/18View file
Issue Open notice for Sikles Hydropower Limited (Public).2022/09/13View file
Final Prospectus of Sikles Hydropower Limited.2022/09/08View file
Announcement notice (Public) for Sikles Hydropower Limited.2022/09/05View file
IPO (Local) allotment notice of Sikles Hydropower Limited.2022/08/31View file
Issue close notice for Sikles Hydropower Limited.2022/08/18View file
Notice for unclaimed dividend of Bank of Kathmandu.2022/08/16View file
Sell notice of RSDC Promoter share.2022/08/09View file
Time extend notice for Sikles Hydropower Limited.2022/08/05View file
Notice for RTS appoint of Mandakini Hydropower Limited.2022/08/04View file
Allotment notice for Mandakini Hydropower limited.2022/08/03View file
Issue Close Notice for Mandakini Hydropower Limited.2022/07/27View file
Issue Open Notice of Mandakini Hydropower Limited.2022/07/25View file
Notice for vendor listing.2022/07/25View file
Prospectus of Sikles Hydropower Limited.2022/07/22View file
Issue Open Notice of Sikles Hydropower Limited.2022/07/19View file
Announcement Notice of Mandakini Hydropower.2022/07/18View file
Announcement notice for Sikles Hydropower Limited.2022/07/14View file
Allotment notices for Mandakini Hydropower Limited.2022/07/14View file
Issue closed notice for Mandakini Hydropower limited.2022/07/06View file
Time extend notice for Mandakini Hydropower Company Limited.2022/06/30View file
Renewal Notice for Demat and Meroshare.2022/06/28View file
Bid Open Notice for Samriddhi Finance Company Limited.2022/06/28View file
Share Allotment Notice of Adarsha Lagubitta Bittiya Sanstha Ltd.2022/06/27View file
Issue close Notice for Aadarsha Lagubitta Bitya Sanstha.2022/06/19View file
Issue Close date change Notice for Aadarsha Lagubitta Bitya Sanstha.2022/06/19View file
Issue Open Notice for Adarsha Lagubitta bitya sanstha Limited.2022/06/15View file
Issue open notice for Mandakini Hydropower Company Limited.2022/06/15View file
Final Prospectus of Mandakini Hydropower Limited.2022/06/13View file
Final prospectus of Adarsha lagubitta Bittya Sanstha Limited.2022/06/13View file
Auction Notices for promoter share of Samriddhi Finance Company Limited.2022/06/08View file
Announcement Notice of Mandakini Hydropower which will be published on 2079/02/23 at Aarthik National Daily News.2022/06/03View file
Announcement Notice of Adarsha lagubitta, which will be published on 2079/02/23 at Abhiyan National Daily News.2022/06/03View file
Allotment notice for Chimmek Lagubitta2022-05-18View file
Notice for Office Timing Change2022-06-15View file
Bid open notice for Chimmek Lagubitta2022/05/09View file
SFCL Auction Allotment and Refund Notice2022/05/02View file
SFCL Auction Bid Open2022/04/26View file
SFCL Auction Open Notice2022/04/11View file
Samriddhi Finance Company Limited को अवितरित हकप्रद को बोलकबोल खुल्ला सम्बन्धी सूचना2022/04/07View file
Samriddhi Finance Company Limited को हकप्रद शेयरको बाँडफाँड तथा फिर्ता भुक्तानी सम्बन्धी सूचना2022/04/04View file
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थापक समूहको शेयर बिक्री गर्नका लागि गोप्य शिल्ड टेन्डर (बोलपत्र) आव्हान सम्बन्धी सूचना2022/04/04View file
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.को संस्थापक समूहको शेयर बिक्री गर्नका लागि गोप्य शिल्ड टेन्डर (बोलपत्र) आव्हान सम्बन्धी सूचना2022/04/04View file
Portfolio management Services (PMS)2022/03/08View file
SFCL Prospectus for Right Share.2022/03/08View file
Follow-up Notice for SFCL 2:1 Right share2022/03/07View file
Notice for SFCL 2:1 Right share open2022/02/21View file
Promoter auction share bid open for RMDC Laghubitta Sanstha Limited2022/02/18View file
Promoter auction share bid open for Chhimek Laghubitta Sanstha Limited2022/02/18View file
Samriddhi Finance Company Limited को हकप्रद शेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला सम्बन्धी अन्तिम सूचना2022/02/11View file
Samriddhi Finance Company Limited को हकप्रद शेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला सम्बन्धी सूचना2022/02/03View file
कोभिड सम्बन्धी जरुरी सुचना2022/01/20View file
RSDC Lagubitta RTS appointment notice2022/01/18View file
सेवा अवरुद्ध सम्बन्धी2022/01/17View file
Notice for BOK cash Dividend.2022/01/07View file
Notice for substantial shareholder of Samriddhi finance company limited (published in Arthik Abhiyan Daily newspaper on January 2, 2022)2022/01/03View file
Notice for Share Hakdabi (हकदाबी) of Bank of Kathmandu Ltd , Kamana Sewa Bikash Ltd, Samriddhi Finance company Ltd.2021/12/27View file
AGM Announcement2021/09/28View file
Password reset for Meroshare2021/08/25View file
Notice for share Hakdabi (हकदाबी) of Kamana Sewa Bikash Bank Ltd.2021/08/16View file
Notice for Share Hakdabi (हकदाबी)2021/07/23View file
Auction share bid open for Samridhi Finance company Limited2021/07/23View file
Auction notice for Samridhi Finance company Limited2021/07/06View file
Vendor Listing2021/07/06View file
Auction Notice for FMDBL2021/07/05View file
Auction Date Extended of Chhimek2021/07/05View file
Demat Renewal Notice2021/07/02View file
GreenLife Hydropower – Prospectus2021/02/03View file
Auction Notice2020/11/19View file
Samriddhi Finance Company Limited Allotment Notice2020/11/10View file
SFCL(right share) – Closure Notice2020/10/21View file
Right Share of SFCL2020/10/20View file
3 Days Countdown Notice2020/10/20View file
Samriddhi Finance Company Ltd. Final Prospectus2020/10/01View file
Covid 19 Update2020/10/01View file
Samriddhi Finance Company Ltd. Announcement Letter2020/09/22View file
Kamana Sewa2020/01/08View file
Mithila Prospectus2019/08/27View file
Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd2019/08/27View file
Kalika power company limited (Most Effected) Allotment Module2019/08/27View file
Kalika power company limited2019/08/27View file
Samriddhi Finance2020/03/22View file
Notice2020/08/14View file
Notice 22020/08/14View file
From SEBON2020/08/14View file
From Ministry12020/08/14View file
From Ministry22020/08/14View file
Samaj Laghubitta Bitiya Sanstha Ltd.2020/09/21View file